Canxi nextg cal cho bà bầu

giảm 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 bớt 50.000 cho deals trên 1.000.000 ( vận dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
pmnextgcal 14 F2462
*
pmnextg cal 2 Q6303
*
pmnextgcal 13 D1726
*
pmnextgcal 7 H3576
*
pmnextgcal 8 O5154
*
pmnextgcal 11 H3430
*
pmnextg cal 4 G2350
*
pmnextgcal 9 V8841
*
pmnextgcal 10 T7614
*
pmnextgcal 15 B0017
*
pmnextgcal 17 R7200
*
pmnextgcal 16 T7214