CÔNG THỨC HÌNH TRỤ

Công thức tính diện tích xung quanhCông thức tính diện tích s toàn phầnCông thức tính thể tích hình tròn trụ tròn

Công thức tính diện tích s xung quanh

– Khái niệm

Diện tích xung quanh hình trụ tròn chỉ bao gồm diện tích khía cạnh xung quanh, phủ bọc hình trụ tròn, ko gồm diện tích hai đáy.

Bạn đang xem: Công thức hình trụ

Diện tích hình trụ thường xuyên được nói tới với 2 khái niệm: bao quanh và toàn phần.

Diện tích xung quanhhình trụ chỉ bao gồm diện tích khía cạnh xung quanh, bao quanh hình trụ, ko gồm diện tích s hai đáy.Diện tích toàn phầnđược tính là độ lớn của toàn cục không gian hình chỉ chiếm giữ, bao hàm cả diện tích s xung quanh và mặc tích hai đáy tròn.– Công thức

Công thức tính diện tích s xung quanh bằng chu vi đường tròn đáy nhân cùng với chiều cao.

Sxq= 2.π.r.h

Trong đó:

– r: nửa đường kính hình trụ.

Xem thêm: 146# Công Thức Pha Chế Sữa Chua Trân Châu Đường Đen Ngọt Thơm Tại Nhà

– h: độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình trụ tròn có bán kính đáy r = 5 cm, độ cao h = 7cm. Tính diện tích s xung quanh hình trụ đứng.

Hướng dẫn giải: diện tích s xung quanh của hình tròn tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Ví dụ 1: Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m, 2 lần bán kính của mặt đường tròn lòng là 4cm, được đặt khít vào một ống giấy cứng mẫu mã hộp (h.82). Tính diện tích s phần giấy cứng dùng để triển khai một hộp.

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng phải tính chính là diện tích bao quanh của một hình hộp gồm đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao quanh của hình hộp đó là diện tích tứ hình chữ nhật bằng nhau với chiều lâu năm là 120 cm và chiều rộng 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 2: Mô hình của một cái lọ thí nghiệm hình dáng trụ (không nắp) có bán kính đường tròn lòng 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích s xung quanh cộng với diện tích s một đáy

Lời giải:

*