Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật là những kỹ năng và kiến thức đã được học từ thời trung học. Đây là phần đa kiến thức quan trọng đặc biệt áp dụng được trong trong thực tiễn đời sinh sống như tính diện tích s chiếc hộp, mẫu thùng xốp để đựng đồ,… bài viết này sẽ giới thiệu đầy đủ cho bạn các phương pháp tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật


1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

Hình vỏ hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt đầy đủ là đều hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật gồm 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Nhì mặt đối diện nhau được coi là hai dưới mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật, các mặt còn lại gọi là khía cạnh bên.


*

2. Công thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhật

– cách làm tính diện tích s xung quanh

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật bằng tổng diện tích s 4 mặt bên của hình (trừ 2 khía cạnh đáy).

Công thức: diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật được bởi tích của chu vi mặt đáy và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.

+ h: độ cao hình hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, biết chiều dài đôi mươi m, chiều rộng 7 m, chiều cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– công thức tính diện tích toàn phần

Công thức: diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi tổng diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhật cùng 2 khía cạnh còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật.

Sxq: diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.

h: độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

+ a: Chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

Xem thêm: Vườn Quốc Gia Bidoup Núi Bà, Thiên Nhiên Vườn Quốc Gia Bidoup

*

Ví dụ: một cái thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 cm, chiều lâu năm là 5,4 cm, chiều rộng lớn là 2 cm. Tính diện tích toàn phần của loại thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Cách làm tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không gian mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật: được xem bằng tích của diện tích s đáy cùng chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.

c: độ cao hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 9 cm, chiều rộng lớn 5 cm và độ cao 6 cm.

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để nắm rõ hơn về thể tích hình hộp chữ nhật, mời bạn tìm hiểu thêm bài viết Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật gồm ví dụ đầy đủ, chi tiết.

4. Bí quyết tính đường chéo hình vỏ hộp chữ nhật

Đường chéo của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm độ dài bằng nhau.

*

Trong đó:

D: đường chéo hình hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

h: độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 10cm, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 15cm.

*


Hy vọng rằng cùng với những bí quyết tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Từ khóa kiếm tìm kiếm:

diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtmuốn tính diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s xung quanhcông thức tính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phầncông thức tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanhcông thức diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình chữ nhậttính diện tích s toàn phầndiện tích bao phủ của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậts toàn phần hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phầnmuốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích bao bọc hình hộpcông thức diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s toàn phần hình chữ nhậtdiện tích xung quanh diện tích toàn phầndiện tích bao quanh của hình chữ nhậtcách tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộpmuốn tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung xung quanh hình chữ nhậtdiện tích xung quanh là gìmuốn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích xung xung quanh hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatcông thức tính diện tích xung quanh hình hộphình hộp chữ nhậtcông thức tính dt bao phủ hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanhdiện tích xung quanh diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật