Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường phù hợp tam giác bởi nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật
Công thức, giải pháp tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần Hình vỏ hộp chữ nhật
Trang trước
Trang sau

Công thức, bí quyết tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần Hình hộp chữ nhật

Tải xuống

1. Diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và ăn diện tích hai đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm là a, chiều rộng lớn là b và độ cao là h.

- Muốn tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- mong muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi dưới mặt đáy bằng tổng của chiều dài với chiều rộng nhân với 2.

- Diện tích mặt dưới bằng tích của chiều dài cùng chiều rộng.

2. Một số trong những dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích xung quanh hoặc diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng nguyên tắc tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm và chiều cao 4cm.

Bài giải

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một lòng là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật kia là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần, kiếm tìm chu vi đáy hoặc chiều cao của hình hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) tự công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm chiều cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- tìm tổng chu vi lòng theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích toàn phần ta cũng vắt vào phương pháp để tìm các đại lượng chưa biết.

Ví dụ. mang đến hình hộp chữ nhật có diện tích xung xung quanh là 217,5m2 với nửa chu vi dưới đáy bằng 14,5m. Tính chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật kia là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán gồm lời văn (thường là tìm diện tích s hộp, căn phòng, tô tường …)

Phương pháp: Cần xác định xem diện tích cần kiếm tìm là diện tích xung quanh hay diện tích toàn phần rồi áp dụng quy tắc tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ. 1 căn phòng bề ngoài hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 6m, chiều rộng 48dm, chiều cao 4m. Bạn ta hy vọng quét vôi các bức tường xung quanh và trằn của căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích những cửa bằng 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi phía bên trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao quanh của căn nhà đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích è cổ của hộ gia đình đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích phải quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

3. Bài bác tập vận dụng

Bài 1.

Xem thêm: Những Trang Web Thú Vị Nhất Thế Giới Này, Có Thể Bạn Nên Biết

Một hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và chiều cao 15cm. Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp đó.

Bài 2. một căn phòng hình vỏ hộp chữ nhật có chiều lâu năm 9m, chiều rộng hèn chiều lâu năm 3m và độ cao dài 4m. Fan ta buộc phải quét vôi tường và trần nhà trong căn nhà đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích những cửa và cửa sổ là 11,25m2?

Bài 3. một cái thùng ko nắp kiểu dáng hộp chữ nhật, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều nhiều năm 1,2m, chiều cao dài 1,5m. Người ta tô cả phương diện trong và mặt xung quanh của thùng, cứ 2m2 thì hết 0,5kg sơn. Tính lượng sơn đang sơn xong xuôi cái thùng đó.

Bài 4. một cái thùng kiểu dáng hộp chữ nhật gồm chiều rộng 4dm, độ cao 3,5dm và ăn diện tích một đáy là 70dm2. Tính diện tích toàn phần của mẫu thùng đó.

Bài 5. Hải yêu cầu làm 2 dòng thùng hình lập phương bằng sắt không có nắp cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải đề xuất cần từng nào m2 sắt?

b) Hải tính tô cả phía bên trong và phía bên ngoài 2 chiếc thùng đó thì buộc phải mua từng nào kg sơn, biết rằng cứ 20m2 thì phải 5kg sơn?

Bài 6. Hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích đáy là 25,7dm2, diện tích s xung xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng. Một hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 25,27dm2, diện tích s đáy là 625cm2. Hỏi diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

Bài 8. cho một hộp giấy hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 1,2dm, chiều rộng là 5cm, độ cao là 6cm. Tính diện tích toàn phần của vỏ hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một hình hộp chữ nhất, biết chiều dài 12m6dm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài, chiều cao 5m50cm.

Bài 10. Một chống họp hình vỏ hộp chữ nhật có chiều lâu năm là , chiều rộng hèn chiều nhiều năm 20dm, chiều cao 35dm. Fan ta hy vọng quét vôi xà nhà và tư bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích những cửa là 22,5m2. Tính diện tích s cần quét vôi.

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube mongvuongthan.vn


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, mongvuongthan.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện lớp 6 đến con, được tặng kèm miễn phí khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đăng ký học thử cho con và được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đăng ký kết ngay!