File word chỉ đọc không sao chép+chỉnh sửa được

Nếu ko muốn những người dân xem lại ngôn từ vô tình sửa đổi tài liệu của mình, chúng ta cũng có thể đặt tư liệu thành chỉ đọc trước khi gửi tài liệu giúp xem lại. Một phương thức khác là hạn chế định dạng và chỉnh sửa.Bạn sẽ xem: tệp tin word chỉ đọc không sao chép+chỉnh sửa được

Đặt tư liệu thành tệp chỉ gọi nghĩa là tín đồ xem lại hoàn toàn có thể đọc hoặc coppy nhưng thiết yếu sửa đổi tài liệu đó. Nếu một trong những người xem lại tìm phương pháp thực hiện biến hóa cho tệp chỉ hiểu thì chúng ta chỉ rất có thể lưu những thay đổi bằng phương pháp đặt tên mới cho tài liệu hoặc lưu giữ tệp vào một vị trí mới.

Bạn đang xem: File word chỉ đọc không sao chép+chỉnh sửa được

Lưu ý: Việc để tài liệu của khách hàng thành chỉ phát âm không ngăn fan khác tạo bản sao new cho tài liệu với lưu tài liệu đó dưới tên không giống hoặc ở trong phần khác.

Phiên bạn dạng mới hơnOffice 2007

Hạn chế sửa

Bấm vào xem lại > Hạn chế Sửa.


*

Dưới Hạn chế sửa, ghi lại chọn Chỉ cho phép loại sửa đổi này vào tài liệu và bảo vệ danh sách hiển thị Không biến hóa (Chỉ đọc).


*

Bấm vào Có, bắt đầu Áp dụng Bảo vệ.


*

Trong hộp mở ra, hãy nhập password mà bạn sẽ có thể lưu giữ được, sau đó nhập lại mật khẩu nhằm xác nhận.

Mật khẩu là ko bắt buộc. Nhưng nếu như khách hàng không thêm mật khẩu, bất cứ người nào cũng có thể bấm Ngừng Bảo vệ với sửa tài liệu.

Thêm hoặc nhiều loại bỏ bảo vệ trong tài liệu, sổ làm việc hoặc phiên bản trình bày

Lưu bên dưới dạng chỉ đọc

Bấm vào mongvuongthan.vn Office Button , rồi click chuột Lưu hoặc Lưu Như nếu trước đây bạn sẽ lưu tư liệu này.

Bấm vào Công cụ.

Bấm vào Tùy lựa chọn Chung.

Bấm vào hộp kiểm Đề xuất chỉ đọc.

Lưu tài liệu. Hoàn toàn có thể bạn nên lưu tài liệu dưới một tên tệp khác nếu khách hàng đã đặt tên mang lại tài liệu này.

Xem thêm: Hàng Auth Là Hàng Gì ? Các Khái Niệm Liên Quan Đến Hàng Auth

Loại vứt chỉ đọc

Bấm vào mongvuongthan.vn Office Button , rồi click chuột Lưu hoặc Lưu Như nếu trước đây bạn đang lưu tài liệu này.

Bấm vào Công cụ.

Bấm vào Tùy lựa chọn Chung.

Bỏ lựa chọn hộp kiểm Đề xuất chỉ đọc.

Bấm vào OK.

Lưu tài liệu. Có thể bạn đề xuất lưu tài liệu dưới một tên tệp khác nếu như khách hàng đã đặt tên đến tài liệu này.

Đầu trang

Hạn chế định dạng với chỉnh sửa

Dưới phía trên là quá trình trong phương thức thứ hai sẽ giúp đỡ ngăn fan xem lại ngôn từ vô tình sửa thay đổi tài liệu của bạn.

Trên tab Xem lại, trong đội Bảo vệ, bấm vào Bảo vệ Tài liệu.

Bên dưới Tùy chọn tinh giảm Xem lại, nhấn vào Hạn chế Định dạng cùng Chỉnh sửa.

Trong chống tác vụ Hạn chế Định dạng với Chỉnh sửa, dưới Hạn chế định dạng, Hạn chế sửaBắt đầu áp dụng, hãy chọn mọi tùy chọn thỏa mãn nhu cầu nhu mong định dạng và chỉnh sửa của mình.

Bỏ tinh giảm định dạng cùng chỉnh sửa

Trên tab Xem lại, trong team Bảo vệ, click chuột Bảo vệ Tài liệu.

Để xóa vết kiểm, nhấp chuột Hạn chế Định dạng cùng Chỉnh sửa dưới Tùy chọn tinh giảm Xem lại.