Hô hấp là quá trình

A. ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành O2và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

Bạn đang xem: Hô hấp là quá trình

B. khử các hợp chất hữu cơ thành CO2và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

C. ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2và H2O, đồng thời tích lũy năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

D. ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

Lời giải

Đáp án B đúng.

Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học (dưới tác động của enzim) nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucozo của tế bào sống đến CO2 và H2O, một phần năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP.

Đáp án A sai vì hô hấp là quá trình giải phóng năng lượng chứ không phải tích lũy năng lượng.

Xem thêm: Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt - Thông Tin Tuyển Sinh Trường

Đáp án C sai vì hô hấp là quá trình ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2và H2O chứ không phải ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành O2và H2O.

Đáp án D sai vì hô hấp là quá trình oxi hóa chứ không phải quá trình khử.

Kiến thức mở rộng:

* Khái niệm hô hấp là: Hô hấplà quá trình Oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2và H2O,đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

* Các dạng hô hấp:Hô hấp ở mức độ tế bào và hô hấp ở mức độ cơ thể

1.Hô hấp tế bào là:

- Hô hấp tế bào là một tập hợp các phản ứng và quá trình trao đổi chất diễn ra trong cáctế bàocủasinh vậtđể chuyển đổi năng lượng hóa học có trong chất dinh dưỡng thànhadenosine triphosphate(ATP), và sau đó giải phóng các chất thải.một trong những phương thức chính giúp tế bào giải phóng năng lượng hóa học để cung cấp năng lượng cho các hoạt động tế bào.

- Hô hấp tế bào được coi làphản ứng oxy hóa-khửvà giải phóng nhiệt. Phản ứng tổng thể được thực hiện thông qua một loạt các bước khác nhau, hầu hết trong số đó là phản ứng oxi hóa-khử.

- Các chất dinh dưỡng thường được sử dụng bởi các tế bào động vật và thực vật cho hô hấp có thể kể đến như đường, axit amin và axit béo, và chất oxy hóa phổ biến nhất (chất nhận điện tử) là oxy phân tử (O2). Năng lượng hóa học được lưu trữ trong ATP (nhóm phosphate thứ ba của nó liên kết yếu với phần còn lại của phân tử và bị phá vỡ một cách dễ dàng cho phép hình thành liên kết mạnh hơn, do đó chuyển năng lượng cho tế bào sử dụng) có thể được sử dụng để thúc đẩy các quá trình đòi hỏi năng lượng, bao gồm sinh tổng hợp, vận động hoặc vận chuyển các phân tử qua màng tế bào.

Phương trình tổng quát hô hấp ở tế bào thực vật:

C6H12O6+ 6O2→6CO2+ 6H2O + năng lượng (nhiệt + ATP)

*

* Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

- Đường phân

*
Sơ đồ tóm tắt quá trình đường phân

- Là quá trình phân giải Glucozo đến axit piruvic

- Nơi diễn ra: tế bào chất

- Nguyên liệu: Glucozo, ATP, NADH

- Kết quả: thu được 2 ATP và 2 NADH.

- Chu trình Crep

*
Sơ đồ chu trình Crep

- Nơi diễn ra: Chất nền ti thể

- Nguyên liệu: Axit piruvic, 2 axetyl-coenzymeA

- Sản phẩm: 6CO2, 2ATP, 2FADH2, 8NADH

- Chuỗi chuyền electron

*
Sơ đồ tóm tắt chu trình Crep

- Nơi diễn ra: màng trong ti thể

- Bản chất: Oxi hoá các phân tử NADH và FADH2 được tạo ra từ các giai đoạn trước