Tự học microsoft word 2013


1. Làm quen với Microsoft Word 2013

1.1.

Xem thêm: 22 Quán Cà Phê Chuyện Đà Lạt

Khởi động chương trình word

Để khởi hễ Microsoft Word 2013 các bạn nhấp đúp vào hình tượng sẵn bao gồm của chương trình trên màn hình Desktop của máy tính. Hoặc bạn có thể kích vào hình tượng tìm kiếm của window và viết “word 2013” nếu màn hình của khách hàng không có hình tượng word
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Trên đó là trọn bộ giáo trình hướng dẫn áp dụng word 2013 từ bỏ căn phiên bản đến cải thiện hy vong qua nội dung bài viết này của mình bạn có thể thành thành thục được qui định word 2013. Chúc chúng ta thành công.