KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢC DẤU NGOẶC KÉP TRONG WORD

Làm thế nào để thay đổi dấu ngoặc kép thẳng thành dấu ngoặc kép trong word?

Thông thường Microsoft Word sẽ tự động thay đổi dấu ngoặc kép

*
đến câu trích dẫn xoăn (thông minh của nhà thiết kế)
*
khi bạn nhập. Nhưng nếu tính năng này bị tắt, cả dấu nháy đơn và dấu nháy kép có thể xuất hiện ngay trong tài liệu của bạn. Dưới đây là mẹo để bạn đổi dấu ngoặc kép thẳng thành dấu ngoặc kép và ngược lại trong Word.

Bạn đang xem: Không đánh được dấu ngoặc kép trong word

Thay đổi dấu ngoặc kép thành dấu ngoặc kép với Tìm và Thay thế

Thay đổi dấu ngoặc kép thẳng thành dấu ngoặc kép với VBA


Các công cụ năng suất được đề xuất cho Word

Hơn 100 tính năng nâng cao mạnh mẽ cho Word, tiết kiệm 50% thời gian của bạn. Tải xuống miễn phí

Mang tính năng chỉnh sửa và duyệt theo thẻ vào Office (Bao gồm Word), mạnh mẽ hơn nhiều so với các tab của trình duyệt. Tải xuống miễn phí


*
*
Thay đổi dấu ngoặc kép thẳng thành dấu ngoặc kép với Tìm và Thay thế
*

Kinh ngạc! Sử dụng các tab hiệu quả trong Word (Office) như Chrome, Firefox và Internet Explorer mới!
*

Tìm hiểu thêm Tải xuống miễn phí


Trước khi áp dụng Tìm và Thay thế, bạn nên đến Tuỳ chọn Tự động sửa để bỏ chọn "Dấu ngoặc kép" với "dấu ngoặc kép thông minh" hộp kiểm tra.

Trong Word 2003, Tuỳ chọn Tự động sửa nằm dưới Công cụ quán ba. Và trong Word 2007, áp dụng Tuỳ chọn Tự động sửa bằng cách nhấp chuột

*
> Các lựa chọn > Proofing > Tuỳ chọn Tự động sửa. Ở đây chúng tôi lấy Word 2010/2013 làm ví dụ:

Bước 1. Nhấp chuột

*
> Tùy chọn > Proofing > Tuỳ chọn Tự động sửa > Tự động định dạng khi bạn nhập, Và chọn "Trích dẫn thẳng" với "trích dẫn thông minh" hộp kiểm. Xem ảnh chụp màn hình :

*
*
*
*

Bước 2. Nhấp chuột Trang chủ > Thay thế trong Chỉnh sửa nhóm hoặc nhấn Ctrl + H để hiển thị Tìm và Thay thế hộp thoại và nhập "or "" in Tìm hộp và nhập " or ""in Thay thế bằng cái hộp. Xem ảnh chụp màn hình:

*

Bước 3. Nhấp chuột Thay thế Tất cả.

Lưu ý: nếu bạn muốn thay thế tất cả các dấu ngoặc kép bằng dấu ngoặc kép thẳng, vui lòng xóa "Dấu ngoặc kép" với "dấu ngoặc kép thông minh" hộp kiểm).

Xem thêm: Giới Thiệu Các Mã Zip Hoa Kỳ, Zip Code Mỹ Chuẩn Nhất, Bảng Mã Bưu Chính Mỹ Tại Bang, Thành Phố

Thay đổi dấu ngoặc kép thẳng thành dấu ngoặc kép với VBA

Để thay thế tất cả các dấu ngoặc kép thẳng bằng dấu ngoặc kép trong Word 2010 bằng cách sử dụng VBA, vui lòng nhấp vào Tập tin> Tùy chọn > Proofing và nhấp Tự động sửa lỗi Các lựa chọn Và chọn "Dấu ngoặc kép" với "dấu ngoặc kép thông minh" hộp kiểm như sau đầu tiên. (Chú thích: nếu bạn muốn thay thế tất cả các dấu ngoặc kép bằng dấu ngoặc kép, vui lòng bỏ chọn hộp kiểm "Dấu ngoặc kép" bằng "dấu ngoặc kép thông minh").

Bước 1: Nhấn “Alt-F11”Để mở cửa sổ Microsoft mongvuongthan.vnsual Basic for Application;

Bước 2: Nhấp Mô-đun trên Chèn , sao chép và dán mã VBA sau vào Mô-đun cửa sổ;

Bước 3: Sau đó nhấp vào chạy

*
để áp dụng VBA.

VBA sau đây là để thay đổi dấu ngoặc kép thẳng thành dấu ngoặc kép:

Sub ChangeDoubleStraightQuotes()"Update 20131107Selection.Find.ClearFormattingSelection.Find.Replacement.ClearFormattingWith Selection.Find.Text = """".Replacement.Text = """".Forward = True.Wrap = wdFindContinue.Format = False.MatchCase = False.MatchWholeWord =False.MatchWildcards = False.MatchSoundsLike = False.MatchAllWordForms = FalseEnd WithSelection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAllEnd Sub

VBA sau đây là thay đổi dấu ngoặc kép thành dấu ngoặc kép thẳng:

Sub ReplaceSmartQuotes()Dim vFindText As VariantDim vReplText As VariantDim i As LongvFindText = Array("<^0145^0146>", "<^0147^0148>")vReplText = Array("^039", "^034")With Selection.Find.ClearFormatting.Replacement.ClearFormatting.Forward = True.Wrap = wdFindContinue.MatchWholeWord = True.MatchWildcards = TrueFor i = LBound(vFindText) To UBound(vFindText).Text = vFindText(i).Replacement.Text = vReplText(i).Execute Replace:=wdReplaceAllNext iEnd WithEnd Sub

Công cụ năng suất Word được đề xuất


*

*

Kutools cho Word - Hơn 100 tính năng nâng cao cho Word, tiết kiệm 50% thời gian của bạnCác hoạt động phức tạp và lặp đi lặp lại có thể được thực hiện xử lý một lần trong vài giây.Chèn nhiều hình ảnh trên các thư mục vào tài liệu Word cùng một lúc.Hợp nhất và kết hợp nhiều tệp Word trên các thư mục thành một với thứ tự mong muốn của bạn.Chia tài liệu hiện tại thành các tài liệu riêng biệt theo tiêu đề, ngắt phần hoặc các tiêu chí khác.Chuyển đổi tệp giữa Doc và Docx, Docx và PDF, bộ sưu tập các công cụ để chuyển đổi và lựa chọn phổ biến, v.v.