Lời bài hát con chỉ là tạo vật

1. Lạy Chúa , nhỏ chỉ là chế tạo vật, Chúa thiệt i a sáng phú quý gì cơ mà dâng Chúa đâu, (có gì mà dâng Chúa đâu?) vì trước phương diện Chúa, Thái - đánh cũng mọn hèn, giòng sông cả mấy sâu bao gồm là mấy đâu, thân đời tay không hỏ bé, biết kiếm tìm gì dâng tiến Ngài. Nhỏ xin dâng lên con người nhỏ bé có chi đâu (có đưa ra đâu)? ôi ! con fan ngàn năm mấy thuở bao gồm chi đâu? nhỏ xin dưng lên đó là Chiên Thiên - Chúa gánh tội trạng (gánh tội tình) mon năm máu người đã đổ.... Làm cho hy - sinh.2. Tình Chúa trao tiết hồng tử - gạn chưa cạn suối ơn an hoà dẫu mà ngàn năm sẽ qua (dẫu mà ngàn năm đang qua.) Tình Chúa ngời sáng ví như size trời phía trên lòng con nhỏ dại có đưa ra hơn một thoảng mây, cả - tạ tình thương tốt - đối, biết tìm đưa ra dâng tiến Ngài. Nhỏ xin dưng lên nhỏ người nhỏ tuổi bé bao gồm chi đâu (có đưa ra đâu)? ôi ! con bạn ngàn năm mấy thuở bao gồm chi đâu? con xin dâng lên đó là Chiên Thiên - Chúa gánh tội trạng (gánh tội tình) tháng năm máu fan đã đổ có tác dụng hy - sinh.3. Ðời sống bao tháng ngày bé lại lo lắng những cơn mưa đời sẽ làm cho lòng nhỏ úa phai, (sẽ làm cho lòng nhỏ úa phai.) Lời Chúa là ánh nắng soi trên tuyến đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đền nơi, trót đời nhỏ đây nhỏ bé, trót đời xin dưng tiến Ngài. Nhỏ xin dưng lên con ngườ nhỏ bé bao gồm chi đâu (có bỏ ra đâu)? ô con người ngàn năm mấy thuở bao gồm chi đâu? nhỏ xin dâng lên đó là Chiên Thiên - Chúa gánh lỗi lầm (gánh tội tình) tháng năm máu tín đồ đã đổ làm cho hy - sinh.

Bạn đang xem: Lời bài hát con chỉ là tạo vật

bài bác hát vào album
Nghe nhạc Nghe tất cả 9 bài.
Hương Lan & LM Nguyễn Sang

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Leng Keng Homestay View Đồi Núi Cực Đẹp "Gây Mê" Bạn Trẻ, Lengkeng Homestay Đà Lạt

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.