LỜI BÀI HÁT HAI BÀN TAY TRẮNG

hai bàn tay trắng, nghèo tả tơi nghèo đề xuất em ra đi, không nói một điều sau này em vui duyên thắm, tín đồ ta tải em nhung gấm Anh không ngờ, em bội nghĩa như vôi nhì bàn tay trắng, thì lưu luyến gìEm vui đi em, cùng với cảnh huy hoàng khoác ai bao tối mưa gió, dầm mưa đi trong nhung ghi nhớ Để em vui người mới sung túc Chẳng lốt diếm, thân anh vốn nghèo hai bàn tay tí hon chai khô, đâu gồm gì để em mơ Chẳng xứng đáng, ai kia vấp bổ Em quen lụa là xa hoa, tuyệt em trực thuộc về bạn ta nhì bàn tay trắng, nào mong ước nhiều Em nay cao sang, lắm kẻ cưng chiều chiều Còn như anh luôn tay trắng, mà em lạ lẫm cay đắng Đường em đi, như thế nào trách em gì

Bạn đang xem: Lời bài hát hai bàn tay trắng


Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Học Chữ Cái Tiếng Việt, Bé Tập Đọc Bảng Chữ Cái Tiếng Việt

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.