Lời Bài Hát Cho Người Tình Nhỏ

Này người tình bé dại nếu em là chim thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lồng. Này bạn tình nhỏ ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Đ.K.:Này bạn tình ơi! tôi gọi fan tình ơi! chỉ từ đôi ta trên cố kỉnh gian không còn ai, Này người tình ơi! tôi gọi người tình ơi! Trọn đời yêu thương em cánh hoa xinh hay vời. Này người tình nhỏ dại nếu em là cây thì tôi xin nhổ cây mang về trồng. Này tín đồ tình nhỏ tuổi ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này bạn tình nhỏ dại nếu em là tranh thì tôi xin nhằm tranh bên trên đầu giường. Này bạn tình nhỏ dại ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này người tình nhỏ nếu em là mây thì tôi không nhằm mây cất cánh lạnh lùng. Này bạn tình nhỏ ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này người tình nhỏ dại nếu em là hoa thì tôi xin ngủ mặt hoa xung quanh đồng. Này người tình nhỏ tuổi ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không?

Bạn đang xem: Lời bài hát cho người tình nhỏ


Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đường Đi Đến Hồ Suối Vàng Đà Lạt Suối Vàng 2021, Thông Tin Và Hướng Dẫn Đường Đi A

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.