Bài hát hay

*

* Ví dụ: "Con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được tối ưu nhất.

Bạn đang xem: Bài hát hay

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).


Hòa bình ơi, Tình yêu em như sông biển rộng, Tình yêu em như lúa ngoài đồng, Tình yêu em tát cạn biển đông...

Hòa Bình ơi, ơi hòa bình ơi, Sao em nỡ lòng kẻ đợi người trông, Sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng, Sao em nỡ lòng...

<ĐK: > Người về đây xin may áo cuới, Tặng người yêu vui trong lúa mới, Tôi đón em đi về. Tôi đón em đi về, Xây dựng lại tình quê...

Hòa bình ơi, Chờ trông nhau như con chờ mẹ, Chờ trông nhau như gió mùa hè, Chờ trông nhau nắng đẹp tình quê...

Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, Ba muơi tuổi đời thoát từ vành nôi, Ba muơi năm truờng khổ đau nhiều rồi, Về đây hỡi người ơi! Về đây hỡi người ơi...

== DẠO NHẠC ==

Hòa bình ơi, Tình yêu em như sông biển rộng, Tình yêu em như lúa ngoài đồng, Tình yêu em tát cạn biển đông...

Xem thêm: Top 3 Homestay Đà Lạt View Săn Mây Đà Lạt Đẹp Huyền Ảo, Top 13 Homestay Săn Mây Đà Lạt Đẹp Huyền Ảo

Hòa Bình ơi, ơi hòa bình ơi, Sao em nỡ lòng kẻ đợi người trông, Sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng, Sao em nỡ lòng...

<ĐK: > Người về đây xin may áo cuới, Tặng người yêu vui trong lúa mới, Tôi đón em đi về. Tôi đón em đi về, Xây dựng lại tình quê...

Hòa bình ơi, Chờ trông nhau như con chờ mẹ, Chờ trông nhau như gió mùa hè, Chờ trông nhau nắng đẹp tình quê...

Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, Ba muơi tuổi đời thoát từ vành nôi, Ba muơi năm truờng khổ đau nhiều rồi, Về đây hỡi người ơi! Về đây hỡi người ơi...

* Ba muơi năm truờng khổ đau nhiều rồi, Về đây hỡi người ơi! Về đây hỡi người ơi......

== HẾT BÀI ==


Hòa bình ơi,Tình yêu em như sông biển rộng,Tình yêu em như lúa ngoài đồng,Tình yêu em tát cạn biển đông...Hòa Bình ơi, ơi hòa bình ơi,Sao em nỡ lòng kẻ đợi người trông,Sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng,Sao em nỡ lòng...

<ĐK: >

Người về đây xin may áo cuới,Tặng người yêu vui trong lúa mới,Tôi đón em đi về. Tôi đón em đi về,Xây dựng lại tình quê...Hòa bình ơi,chờ trông nhau như con chờ mẹ,Chờ trông nhau như gió mùa hè,Chờ trông nhau nắng đẹp tình quê...

Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi,Ba muơi tuổi đời thoát từ vành nôi,Ba muơi năm truờng khổ đau nhiều rồi,Về đây hỡi người ơi! Về đây hỡi người ơi...