Lặng chú ý chiều thu lòng thương nhớ ai. Gió đưa man mác gợi phần đông u sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi. Chiều nay ra đứng nơi đây. Gió lạnh lẽo lòng mang nỗi nhớ. Bà mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi. Đếm bao nhiêu lá mà nhỏ chưa về. Rất lâu rồi con bé nhỏ ngây thơ. Chị em hay chăm sóc bên con. Bà bầu bảo bà mẹ thương con nhiềụ Thu xưa nhìn lá rơi hoài. Mến con người mẹ trông con về. Chờ ước ao tin con ngày tháng. Lòng đầy lo khổ sở nhớ. Bao lá thu rơi mà nhỏ chưa về. Chiều ni ngồi đây lòng thương nhớ ai. Gồm nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào. Ngày xưa con nhỏ nhắn ngây thơ. Mà nay con đã ra đi. Bà bầu già chờ hy vọng con về.

Bạn đang xem:


Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Chụp Ảnh Rừng Thông Đà Lạt Đẹp, Hoang Sơ Cho Các Tín Đồ Sống Ảo

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.