THỂ TÍCH HÌNH NÓN

mongvuongthan.vn: Qua bài xích Công thức tính: Hình Nón & bài tập tìm hiểu thêm cùng tổng vừa lòng lại các kiến thức về hình nón và khuyên bảo lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Thể tích hình nón


I. HÌNH NÓN LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học không gian, lúc xoay một tam giác vuông xung quanh trục của chính nó (một cạnh góc vuông) một vòng ta được hình tròn nón.

Ví dụ: Hình nón.


*

*

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình nón bởi tích pi bán kính mặt ước đáy cùng với độ dài con đường sinh khối nón, như sau:

(S_xq=pi rl)

Trong đó:

(S_xq): diện tích s xung quanh hình nón.r: độ dài nửa đường kính mặt mong đáy.h: độ dài độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình nón.l: độ dài mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón bởi tổng diện tích xung quanh và diện tích lòng khối nón, như sau:

(S_tp=S_xq+S_d=pi rl+pi r^2)

Trong đó:

S: diện tích toàn phần hình nón.

Xem thêm: Tam Tòng Tứ Đức - Tìm Hiểu Về 三从四德 Sān Cóng Sì Dé

r: độ dài nửa đường kính mặt mong đáy.h: độ dài độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình nón.l: độ dài con đường sinh của hình nón.

III. THỂ TÍCH HÌNH NÓN

Công thức tính thể tích hình nón bằng 1/3 pi độ cao hình nón với bình phương nửa đường kính mặt mong đáy, như sau:

(V=dfracpi r^2 h3)

Trong đó:

V: thể tích hình nón.r: độ dài bán kính mặt ước đáy.h: độ dài chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình nón.

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN

Ví dụ: Tính thể tích và diện tích toàn phần của hình nón biết bán kính mặt cầu đáy dài 3m với độ dài chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình nón là 4m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng công thức Pitago, con đường sinh của hình nón là:

(l=sqrtr^2+h^2=sqrt3^2+4^2=5(m))

Áp dụng phương pháp tính thể tích của hình nón, ta có thể tích của hình nón đã cho là:

(V=dfracpi r^2 h3=dfracpi .3^2 .43=12pi (m^3))

Áp dụng bí quyết tính diện tích s toàn phần hình nón, ta có diện tích s toàn phần hình nón đã mang đến là: