Thể Tích Khối Hộp Chữ Nhật

mongvuongthan.vn: Qua bài xích Công thức tính: Khối hộp Chữ Nhật và bài tập xem thêm cùng tổng hợp lại các kiến thức về khối vỏ hộp chữ nhật và lý giải lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Thể tích khối hộp chữ nhật


I. KHỐI HỘP CHỮ NHẬT LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học tập không gian, khối vỏ hộp chữ nhật là hình có 6 mặt mọi là hình chữ nhật, hai mặt đối diện nhau được gọi là nhị mặt đáy, còn những mặt sót lại là mặt mặt của khối hộp chữ nhật.

Ví dụ: Khối hộp chữ nhật.


*

*

Công thức tính diện tích xung quanh khối vỏ hộp chữ nhật bằng gấp đôi tích chiều cao hình vỏ hộp chữ nhận với tông độ dài 2 cạnh của mặt đáy hình vỏ hộp chữ nhật, như sau:

(S_xq=2h(a+b))

Trong đó:

(S_xq): diện tích s xung quanh khối vỏ hộp chữ nhật.a, b: độ dài những cạnh mặt dưới khối vỏ hộp chữ nhật.h: độ dài chiều cao khối hộp chữ nhật.

Công thức tính diện tích s toàn phần khối vỏ hộp chữ nhật bằng diện tích s xung quanh cùng với diện tích s đáy, như sau:

(S_tp=S_xq+S_d=2h(a+b)+2ab)

Trong đó:

(S_tp): diện tích toàn phần khối hộp chữ nhật.(S_xq): diện tích s xung xung quanh khối hộp chữ nhật.

Xem thêm: Tin Nóng Hội An - Tin Tức Thời Sự Mới Nhất

(S_d): diện tích đáy. Khối hộp chữ nhật.a, b: độ dài những cạnh dưới đáy khối vỏ hộp chữ nhật.h: độ dài chiều cao khối hộp chữ nhật.

III. THỂ TÍCH KHỐI HỘP CHỮ NHẬT 

Công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật bởi tích của chiều cao hình hộp chữ thừa nhận với độ nhiều năm 2 cạnh mặt dưới hình hộp chữ nhật, như sau:

(V=hab)

Trong đó:

V: thể tích khối hộp chữ nhật.a, b: độ dài các cạnh dưới mặt đáy khối vỏ hộp chữ nhật.h: độ dài độ cao khối hộp chữ nhật.

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI HỘP CHỮ NHẬT 

Ví dụ: Tính thể tích và mặc tích toàn phần của khối hộp chữ nhật biết độ dài những cạnh dưới đáy khối vỏ hộp chữ nhật lần lượt là 12m, 8m với độ dài chiều cao khối vỏ hộp chữ nhật là 10m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng cách làm tính thể tích của khối vỏ hộp chữ nhật, ta hoàn toàn có thể tích của khối vỏ hộp chữ nhật đã mang lại là:

(V=hab=10.12.8=960(m^3))

Áp dụng công thức tính diện tích toàn phần khối vỏ hộp chữ nhật, ta có diện tích s toàn phần khối hộp chữ nhật đã cho là:

(S_tp=S_xq+S_d \ =2h(a+b)+2ab \ =2.10.(12+8)+2.12.8=592(m^2))


HìnhCông Thức

Khối Quạt Cầu
Diện tích Khối Quạt Cầu
Thể tích Khối Quạt Cầu

Khối Cầu
Diện tích Khối Cầu
Thể tích Khối Cầu

Khối Lăng Trụ Đứng
Diện tích Khối Lăng Trụ Đứng
Thể tích Khối Lăng Trụ Đứng

Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Diện tích Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Thể tích Khối hộp Chữ Nhật

Khối Chỏm Cầu
Diện tích Khối Chỏm Cầu
Thể tích Khối Chỏm Cầu

Khối Nón Cụt
Diện tích Khối Nón Cụt
Thể tích Khối Nón Cụt

Khối Nón
Diện tích Khối Nón
Thể tích Khối Nón

Khối Chóp
Diện tích Khối Chóp
Thể tích Khối Chóp

Khối Đới Cầu
Diện tích Khối Đới Cầu
Thể tích Khối Đới Cầu

Khối Lập Phương
Diện tích Khối Lập Phương
Thể tích Khối Lập Phương